Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

I   Soorten gemerkt met ® mogen niet voor vermeerdering, handels- en/of kwekerijdoeleinden gebruikt worden.

II   Wij leveren uitsluitend in de Europese Unie.

III   Op al onze leveringen is van toepassing het Nederlandse recht.

IV   De prijzen zijn in euro's, inclusief 6% b.t.w. en gelden tot nadere aankondiging.

  Verzending via de TNT Post en op risico koper.

VI Indien er een onjuiste keuze is gemaakt bij het verzendmethode behouden wij ons het recht u alsnog te verplichten de verzendkosten aan ons te betalen. Indien dit niet plaatsvindt wordt de bestelling geannuleerd.

VII   Nabestellingen worden beschouwd als een nieuwe order.

VIII   Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

IX   Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.

  Eventuele klachten, voor wat betreft gebreken en tekorten, moeten binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket schriftelijk worden gemeld. Klachten over vermeende soortonechtheid, tijdens de aanvang van de bloei waargenomen, dienen  schriftelijk te worden gemeld. Gebruik hiervoor het contactformulier op de website.

XI   Betaling dient te geschieden middels eenmalige machtiging, overboeking, Paypall of IDEAL. Bij een overboeking dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, anders annuleren wij de bestelling. Bij internetbankieren altijd naam en bestelnummer vermelden.

XII   Alle geschillen, voortvloeiend uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

XIII   Bij het plaatsen van uw bestelling wordt aangenomen, dat u volledig met voornoemde voorwaarden akkoord gaat.